Новини

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ


Уважаеми ученици и родители! Уведомяваме Ви, че поради наложеното извънредно положение в България, училището минава на обучение от разстояние. За учениците от I до III клас контактът ще се осъществява чрез образователния медиатор Ахмед. Има създадени групи по класове, които се откриват във фейсбука на ОУ Христо Ботев,  с. Църквица. За учениците от V до VII клас също има създадени групи по класове. В тях преподавателите ще качват материали в периода от 9.00 - 11.00 ч. по съответните учебни предмети. Настояваме тези материали да се разглеждат от учениците до края на съответния ден, като на следващия ги връщат в групата за контрол и ...