ПОКАНА: УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, НАЙ-УЧТИВО ВИ КАНИМ НА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ПО ПОВОД ИЗБОР НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ УЧИЛИЩЕТО. РОДИТЕЛСКАТА СРЕЩА ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 04.11.2019 ОТ 11.30 Ч. Д. ДОЙКОВА ДИРЕКТОР