ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТ "ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР"