Учители

Даниела Дойкова Директор
Нерман Изет Старши учител ЦОУД
Теодора Иванова Старши учител 1-4 клас
Весиле Али   Старши учител 1-4 клас
Емел Ахмед  Старши учител 1-4 клас
Сема Мехмед Старши учител 1-4 клас
Ивалина Стефанова Старши учител ЦОУД
Найле Ахмед   Старши учител по Български език и литература
Диана Василева Старши учител по Математика и Информационни технологии
Стоянка Бебелекова  Старши учител по Биология и Химия
Господин Господинов Учител по История и цивилизации и Английски език
Светослав Димов Учител по Физическо възпитание и спорт
Диманка Митева Учител по Музика
Веселин Петков  Учител по География и икономика
Атиля Ахмед Учител ЦОУД
Красимира Тонева Учител ЦОУД