В Турция

Мобилността в Турция започна на 8 ноември и завърши на 12 ноември 2010 година. Представители от всяка страна (България, Турция, Румъния и Полша)   използваха ИКТ за кратко представяне на техните държава, град/ село, училище и образователна система . Разиграха се подготвяните от училищата постановки за приятелството, които са заснети, записани на диск и дават програмния продукт на проекта.

Осъществена бе среща с областната управа, инспектората по образование, където бе споделен опит и информация между държавите участнички в проекта.

Домакините организираха екскурзии в областта Кападокия, разкривайки пред нас една различна и удивителна местност. Вятърът и слънцето са изваяли забележителни образувания от скалите, а човешката ръка е издълбала в тях едни от най-старите християнски манастири. Пред нас се разкри чудо на природата - музей на открито с причудливи скални пирамиди и гъби, с подземните си градове и скалните църкви, включен в списъка на ЮНЕСКО за световното наследство.

Посещенията дадоха богата географска информация, а също и за историческото миналото на този район. Срещата и комуникацията  с останалите партньори обогатиха и доразвиха чуждоезиковите умения на учениците. С реализираните дейноси по проекта бяха запознати родители, ученици, жителите и управляващите органи на село Църквица