ДЕЙНОСТИ ПО СП „КОМЕНСКИ”

2010 – 2012

Септември 2010 г. - На педагогически съвет бе избран екипът от учители, които ще работят по изпълнението на проекта. Осъществен е контакт по електронната поща с координаторката на проекта, относно предстоящите видеовръзки между учениците. Запознаване на учениците с работата по проекта. От тях бе избран екип за реализиране на дейностите. Запознаване на родителите с целта, дейностите и задачите по проекта.

Октомври 2010 г. - Телефонен разговор с координаторката на проекта във връзка с организацията по пътуването и нощувките на предстоящата партньорска среща в Турция. Изготвяне на презентации за България от учениците.Наблюдение и оценка на изготвените презентации от учениците. Подготовка на постановка за приятелството на английскиезик.

Ноември 2010 г. - Осъществена е партньорска среща- домакин Турция. Показани са презентациите и постановките на държавите, участници в проекта.

Декември 2010 г. - Осъществена е конферентна връзка между ученици и учители от различните училища. Разменени бяха снимки. Запознаване на родителите с реализираната партьорска среща в Турция.

Януари 2011 г. – Във фоайето на училището е направена изложба от модели- силуети на животни. Снимките са качени в сайта на училището.

Февруари 2011 г. – Всеки материал е записан и качен на сайта на  училището.

Март 2011 г. – Създадена е web страница с помощта на Word. Направена е презентация, която представя резултатите от дейностите по проекта до момента.

Април 2011 г. – Споделяне на материали, снимки и видеозаписи с партньорските училища. Подготовка на екипа за предстоящата среща в Румъния

Май 2011 г. - Осъществена е партньорска среща – домакин Румъния.

Юни 2011 г. – Учениците публикуваха в сайта информация за себе си на английски език.

Юли 2011 г. – Учениците, които работят по проекта запознаха останалите с ползите от проекта. Споделиха нови думи на английски език, презентираха продукти на проекта.

Август 2011 г. – Осъществена е комуникация по ел. поща между училищата партньори.

Септември 2011 г.- Учениците изучават песни на английски език.

Октомври 2011 г. – Учениците изучават песни на английски език.

Ноември 2011 г. – Учениците изготвят табло със сезонно облекло, представят го на английски език. Написват съчинение на тема „Преживявания в Турция”, които са споделени в страницата на проекта.

Декември 2011 г. – Осъществява се активка комуникация между партньорите относто предстоящата среща в България. Учениците изработиха на хартия любимите си дрехи за всеки сезон и ги закачиха на въже. Всяка една от тях бе надписана на английски език. Учителите от ОУ „Христо Ботев” , работещи по проекта, представиха на останалите от колектива електронното списание- продукт по СП „Коменски”

Януари 2012 г. – Използвайки богато въображение и крепирана хартия, учениците изработиха красиви цветя в саксии. Използват се и природни материали.

Февруари 2012 г. – Направена е изложба от изработените цветя, след което са поставени в класните стаи.

Март 2012 г. Споделяне на снимки, материали и видео в сайта на училището, блогът на учениците и други социални мрежи.

Април 2012 г. – Учениците изготвят табла за четирите сезона. На тях поставят рисунки, представящи природата през различните периоди от годината; подходящи дрехи и кратко описание на английски език.

Април - май 2012 г. – Подготвя се програмата за предстоящата партньорска среща в България- тържество, презентации, резултати и предстоящи дейности по проекта, екскурзии. Окачване на ръчноизработени кукли по стените в класните стаи и в коридора.

Май 2012 г. – Партньорска среша, домакин България.

Юни 2012 г. – Писане на английски думи и рисуване на дъска.


Резултати:
В резултат на осъществените дейности, учениците обогатиха своите географски познания за страните – партньори, доразвиха и разшириха комуникативните си умения на английски език и използването на ИКТ. Проектът бе популяризиран на местно и  областно ниво, сред ученици и родители.