Проект Коменски

Училище „Христо Ботев” с. Църквица работи по проект към Секторна програма  „Коменски” от началото на 2010 г.  Краят на проекта е през юни 2012 г.

Темата на проекта е “Huge Designers”. Държавите участници са Турция, Румъния, Полша и България. Целта му е  да се насърчи интереса на учениците към изучаване на чужди езици, чрез споделяне на  лични умения и опит. Този проект изследва културните различия и сходства в географски и исторически план. Развива уменията за работа в екип, създава екологично възпитание, а имено изработване на предмети от природни материали. До момента са реализирани следните дейности:

 

Септември 2010

 Постоянна и ефективна комуникация между училищата – партньори.

 

Октомври 2010

Участниците в проекта подготвят презентация за образователната система в България и училище „Христо Ботев” с. Църквица

 

Ноември 2010

Осъществена е партньорска среща с домакин Турция. Представени са театралните постановки на държавите, участници в проекта.

 

Декември 2010

Осъществена е конферентна връзка между ученици и учители. Учениците размениха свои снимки.

 

Януари 2011

 Във фоайето на училището е направена изложба от модели силуети на животни. Снимките са качени в сайта на училището.

 

Февруари 2011

Всеки от материалите ще бъде записан и качен в сайтовете на училищата.

 

Март 2011

Създаване на уеб страница с помощта на Microsoft Word и Microsoft Publisher.

 

Април 2011 г

Споделяне на материали, снимки и видео записи между партньорите в проекта