Мерки за повишаване качеството на образованието в ОУ "Христо Ботев" с. Църквица