Вътрешни правилаза защита на лица подали сигнал за корупция и конфликт на интереси.