Национална телефонна линия за деца 116 111 на ДАЗД