Учебен план 2020-2021

Учебен план 1 клас за 2020-2021 уч.г.

Учебен план 2 клас за 2020-2021 уч.г.

Учебен план 3 клас за 2020-2021 уч.г.

Учебен план 4 клас за 2020-2021 уч.г.

Учебен план 5 клас за 2020-2021 уч.г.

Учебен план 6 клас за 2020-2021 уч.г.

Учебен план 7 клас за 2020-2021 уч.г.