Важно съобщение

Уважаеми ученици и родители!

Уведомяваме Ви, че поради наложеното извънредно положение в България, училището минава на обучение от разстояние.

За учениците от I до III клас контактът ще се осъществява чрез образователния медиатор Ахмед. Има създадени групи по класове, които се откриват във фейсбука на ОУ „Христо Ботев“,  с. Църквица.

За учениците от V до VII клас също има създадени групи по класове. В тях преподавателите ще качват материали в периода от 9.00 – 11.00 ч. по съответните учебни предмети.

Настояваме тези материали да се разглеждат от учениците до края на съответния ден, като на следващия ги връщат в групата за контрол и оценка.

Ще имате възможност за постоянен контакт с класния ръководител, преподавателите и възпитатели през деня!