Новини

„Синьо училище“

От 19-22 юни по Проект BG05M2OP001-3.002-0016 "Бъдещето днес-образование и интеграция", ученици от училището бяха на "Синьо училище" в СОК Камчия.
Още »

Родителска среща

На 17.10.2016 г. ще се проведе родителска среща за избор на членове на Обществен съвет от родителите.
Още »