Учители

Даниела Дойкова – Директор
Нерман Изет – Старши учител ГЦОУД
Теодора Иванова – Старши учител 1-4 клас
Весиле Али – Старши учител 1-4 клас
Емел Ахмед – Старши учител 1-4 клас
Сема Мехмед – Старши учител 1-4 клас
Ивалина Стефанова – Старши учител ГЦОУД
Найле Ахмед – Старши учител по Български език и литература
Диана Василева – Старши учител по Математика и Физика и асторномия
Красимира Тонева – Учител по Биология и ЗО, Човекът и природата и ГЦОУД
Димитричка Стоянова – Английски език
Светослав Димов – Учител по Физическо възпитание и спорт
Атиля Ахмед – Учител по Музика и Информационни технологии
Лейля Шефкъ – Учител по География и икономика и Истори я и цивилизации
Симона Симеонова – Учител ГЦОУД