Учители

Теодора Иванова – Директор

тел. 0889476023

Нерман Изет – Старши учител 1-4 клас
Весиле Али – Старши учител 1-4 клас
Емел Ахмед – Старши учител 1-4 клас
Сема Мехмед – Старши учител 1-4 клас
Ивалина Стефанова – Старши учител ГЦОУД
Найле Ахмед – Старши учител по Български език и литература
Диана Василева – Старши учител по Математика, Физика и асторномия, Информационни технологии и Технологии и предприемачество
Красимира Тонева – Учител по Биология и ЗО, Човекът и природата, Химия и ООС и ГЦОУД
Димитричка Стоянова – Учител по Английски език
Светослав Димов – Учител по Физическо възпитание и спорт
Лейля Шефкъ – Учител по География и икономика и Истори я и цивилизации
Симона Симеонова – Учител ГЦОУД

Мерсин Мишева – Учител ГЦОУД