Проект Коменски

За проекта

Училище „Христо Ботев” с. Църквица работи по проект към Секторна програма  „Коменски” от началото на 2010 г.  Краят на проекта е през юни 2012 г.

Темата на проекта е “Huge Designers”. Държавите участници са Турция, Румъния, Полша и България. Целта му е  да се насърчи интереса на учениците към изучаване на чужди езици, чрез споделяне на  лични умения и опит. Този проект изследва културните различия и сходства в географски и исторически план. Развива уменията за работа в екип, създава екологично възпитание, а имено изработване на предмети от природни материали. До момента са реализирани следните дейности:

Септември 2010- Постоянна и ефективна комуникация между училищата – партньори.

Октомври 2010 – Участниците в проекта подготвят презентация за образователната система в България и училище „Христо Ботев” с. Църквица

Ноември 2010 – Осъществена е партньорска среща с домакин Турция. Представени са театралните постановки на държавите, участници в проекта.

Декември 2010 – Осъществена е конферентна връзка между ученици и учители. Учениците размениха свои снимки.

Януари 2011 – Във фоайето на училището е направена изложба от модели силуети на животни. Снимките са качени в сайта на училището.

Февруари 2011 – Всеки от материалите ще бъде записан и качен в сайтовете на училищата.

Март 2011 – Създаване на уеб страница с помощта на Microsoft Word и Microsoft Publisher.

Април 2011 г – Споделяне на материали, снимки и видео записи между партньорите в проекта

Дейности

2010 – 2012

Септември 2010 г. – На педагогически съвет бе избран екипът от учители, които ще работят по изпълнението на проекта. Осъществен е контакт по електронната поща с координаторката на проекта, относно предстоящите видеовръзки между учениците. Запознаване на учениците с работата по проекта. От тях бе избран екип за реализиране на дейностите. Запознаване на родителите с целта, дейностите и задачите по проекта.

Октомври 2010 г. – Телефонен разговор с координаторката на проекта във връзка с организацията по пътуването и нощувките на предстоящата партньорска среща в Турция. Изготвяне на презентации за България от учениците.Наблюдение и оценка на изготвените презентации от учениците. Подготовка на постановка за приятелството на английскиезик.

Ноември 2010 г. – Осъществена е партньорска среща- домакин Турция. Показани са презентациите и постановките на държавите, участници в проекта.

Декември 2010 г. – Осъществена е конферентна връзка между ученици и учители от различните училища. Разменени бяха снимки. Запознаване на родителите с реализираната партьорска среща в Турция.

Януари 2011 г. – Във фоайето на училището е направена изложба от модели- силуети на животни. Снимките са качени в сайта на училището.

Февруари 2011 г. – Всеки материал е записан и качен на сайта на  училището.

Март 2011 г. – Създадена е web страница с помощта на Word. Направена е презентация, която представя резултатите от дейностите по проекта до момента.

Април 2011 г. – Споделяне на материали, снимки и видеозаписи с партньорските училища. Подготовка на екипа за предстоящата среща в Румъния

Май 2011 г. – Осъществена е партньорска среща – домакин Румъния.

Юни 2011 г. – Учениците публикуваха в сайта информация за себе си на английски език.

Юли 2011 г. – Учениците, които работят по проекта запознаха останалите с ползите от проекта. Споделиха нови думи на английски език, презентираха продукти на проекта.

Август 2011 г. – Осъществена е комуникация по ел. поща между училищата партньори.

Септември 2011 г.- Учениците изучават песни на английски език.

Октомври 2011 г. – Учениците изучават песни на английски език.

Ноември 2011 г. – Учениците изготвят табло със сезонно облекло, представят го на английски език. Написват съчинение на тема „Преживявания в Турция”, които са споделени в страницата на проекта.

Декември 2011 г. – Осъществява се активка комуникация между партньорите относто предстоящата среща в България. Учениците изработиха на хартия любимите си дрехи за всеки сезон и ги закачиха на въже. Всяка една от тях бе надписана на английски език. Учителите от ОУ „Христо Ботев” , работещи по проекта, представиха на останалите от колектива електронното списание- продукт по СП „Коменски”

Януари 2012 г. – Използвайки богато въображение и крепирана хартия, учениците изработиха красиви цветя в саксии. Използват се и природни материали.

Февруари 2012 г. – Направена е изложба от изработените цветя, след което са поставени в класните стаи.

Март 2012 г. Споделяне на снимки, материали и видео в сайта на училището, блогът на учениците и други социални мрежи.

Април 2012 г. – Учениците изготвят табла за четирите сезона. На тях поставят рисунки, представящи природата през различните периоди от годината; подходящи дрехи и кратко описание на английски език.

Април – май 2012 г. – Подготвя се програмата за предстоящата партньорска среща в България- тържество, презентации, резултати и предстоящи дейности по проекта, екскурзии. Окачване на ръчноизработени кукли по стените в класните стаи и в коридора.

Май 2012 г. – Партньорска среша, домакин България.

Юни 2012 г. – Писане на английски думи и рисуване на дъска.

Резултати:
В резултат на осъществените дейности, учениците обогатиха своите географски познания за страните – партньори, доразвиха и разшириха комуникативните си умения на английски език и използването на ИКТ. Проектът бе популяризиран на местно и  областно ниво, сред ученици и родители.

В Турция

Мобилността в Турция започна на 8 ноември и завърши на 12 ноември 2010 година. Представители от всяка страна (България, Турция, Румъния и Полша)   използваха ИКТ за кратко представяне на техните държава, град/ село, училище и образователна система . Разиграха се подготвяните от училищата постановки за приятелството, които са заснети, записани на диск и дават програмния продукт на проекта.

Осъществена бе среща с областната управа, инспектората по образование, където бе споделен опит и информация между държавите участнички в проекта.

Домакините организираха екскурзии в областта Кападокия, разкривайки пред нас една различна и удивителна местност. Вятърът и слънцето са изваяли забележителни образувания от скалите, а човешката ръка е издълбала в тях едни от най-старите християнски манастири. Пред нас се разкри чудо на природата – музей на открито с причудливи скални пирамиди и гъби, с подземните си градове и скалните църкви, включен в списъка на ЮНЕСКО за световното наследство.

Посещенията дадоха богата географска информация, а също и за историческото миналото на този район. Срещата и комуникацията  с останалите партньори обогатиха и доразвиха чуждоезиковите умения на учениците. С реализираните дейноси по проекта бяха запознати родители, ученици, жителите и управляващите органи на село Църквица.

В Румъния

Мобилността в Румъния започна на 9 май и завърши на 13 май 2011 година. Представители от всяка страна (България, Турция, Румъния и Полша) използваха ИКТ за кратко представяне на техните държава, град/ село, училище, образователна система и дейности по проекта . Ученици от Румъния, Турция и Полша преставиха тържество, което е заснето, записано на диск и публикувано в сайта на училището. Включвайки продукти по проекта и от българските ученици, изготвиха изложба в коридора на училището.

Осъществена бе среща с областната управа, инспектората по образование, където бе разменена информация относно образователната система в дуржавите – партньори.

Домакините организираха екскурзии в Брашов, Синая, Замъкът на граф Дракула, където разкоша, блясъка на дворците и интересната история, оставиха трайни впечатления в съзнанието ни. Синая – вълшебен микс от красиви хотели и планиниски върхове. Пищност, богатство, разточителство. Всеки сантиметър – майсторски изваян от човешка ръка. Дърворезба, позлата, невероятни картини, огромни огледала, маса, отрупана с кристал и порцелан. Цялата тази помпозност е красива, приказно красива.

Посещенията дадоха богата географска информация, а също и за историческото миналото на този район. Срещата и комуникацията с останалите партньори обогатиха и доразвиха чуждоезиковите умения на учениците.

С реализираните дейноси по проекта бяха запознати родители, ученици, жителите и управляващите органи на село Църквица.

В България

Срещата в България бе от 6 до 10 май 2012 г.

На 6 май посрещнахме гостите от Турция, Румъния и Полша, настанихме ги в хотела и оставихме свободно време за отмора.

На 7 май гостите бяха посрещнати в малкото ни училище в с. Църквица по традиционен български обичай. Запознахме ги с учениците, разгледаха класните стаи и екокъта в двора на училището. Директор Д. Дойкова презентира образователната система в България и дейностите в ОУ „Христоо Ботев” с. Църквица. Учениците, които работят по проекта представиха постановка на тема „Различни, но еднакви”, запознаха ни с правата на децата по света и апелираха за тяхното спазване. Учителите гости също представиха презентации относно продуктите по проекта към СП „Коменски”.

На 8 май отпътувахме за гр. Балчик, където партньорите останаха силно впечатлени от Ботаническата градина и Двореца на румънската кралица Марина. Минахме и през Варна, където посетихме Делфинариума.

9 май- Деня на Европа, отпразнувахме с тържествен концерт в училището, с много танци, песни и хора. В знак на приятелството, което създадохме с партньорите, засадихме дръвче в двора на училището с почва от четирите страни. Неизбежно бе да не ги запознаем с националния ни символ „Мадарски конник”, с известния в Шумен паметник „Създатели на българската държава” и най-голямата джамия на Балканския полуостров „Томбул джамия”. Осъществихме учителска конференция за крайните продукти от проекта и последните предстоящи дейности.

И така бързо изминаха дните: в работа, забавления, екскурзии, емоции покрай общуването на английски език и тъга, че това е последната среща на учениците ни с приятелите им извън граница.

След усиленият труд по проекта си направихме равносметка, че партньорството ни по проект „Коменски” даде своите „плодове”:

  1. Учениците обогатиха чуждоезиковите си умения.
  2. Развиха уменията си за работа с ИКТ. ;
  3. Усвоиха важна географска и историческа информация за страните–партньори в проекта;
  4. Преоткриха своите лични умения и компетенции и се превърнаха в дизайнери.
  5. Създадоха приятелства извън границите на България.