Изпълнени проекти до 2010г.

ПРОЕКТИ ЗА 2010 г.

  1. Секторна програма „Коменски”, програма „Учене през целия живот”. Партньори- училища от Р. Турция, Румъния и  Полша. Срок на проекта 2010/2011г.
  2. Национална програма „ С грижа за всеки ученик”, модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади”. По проекта работи Миглена Иванова- учител.
  3. Национална програма „ Оптимизация на училищната мрежа”, мярка „ Без свободен час”.
  4. Схема „Училищен плод”. Учениците от І – ІV клас два пъти в седмицата получават плод или зеленчук и се запознават със здравословното хранене.
  5. Национална програма „За по пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст”. Учениците от начален етап получават ежедневно закуски или плод.

Училището в с. Църквица в навечерието на своя 90 г. юбилей

През 2009 г. се навършват 90 г. от създаването на училище в с. Църквица. Във връзка с този юбилей през месец септември 2008 г. учителският колектив кандидатства с проект по Национална програма „Училището-територия на учениците”, модул   „Ритуализация на училищния живот”. Проектът бе финансиран и учители  и ученици започнаха реализация на заложените в него дейности.

Първата проява бе във връзка с рождението на  Христо Ботев – патрона на училището. Тя се осъществи на 12.01.09 г. под ръководството на учителката по история и география Миглена Иванова. При подготовката и провеждането  на изявата участие взеха  други учители включени в екипа по реализиране на проекта: Йорданка Русева-ръководител на вокалната група на училището, Диана Василева, Теодора Иванова, Валентин Тодоров, Стоянка Бебелекова и директора на училището Даниела Дойкова.

Началото на тържеството бе поставено с химна на Република България. Презентация за живота и делото на революционера Христо Ботев бе представена чрез мултимедиен проектор, подарък на училището от РИО – Шумен. Група ученици от шести и седми клас представиха драматизация „ Превземането на кораба „ Радецки”. “Ботевите четници”, момчета от седми клас, направиха силно впечатление на публиката със своето превъплъщение . Те успяха да възродят спомена за патриотизма и саможертвеността  на българските революционери. Облечени в специално ушитите за целта четнически костюми и на фона на голям фототапет на кораба „Радецки”, с боен глас изпяха вечните български песни „Вятър ечи, Балкан стене”, „Песен на панагюрските въстаници”, „ Радецки”. Костюмите са изработени от от ателие „Силует”, а фототапетът от „Гретарт” гр. Шумен. И двата продукта са реализирани  със средства по проекта.

До сега спечелени проекти:

 2007 г. – по Националната програма “Училището – територия на ученика” модул “Извънкласни форми” – 4700 лв. С тези средства бе закупена озвучителна система, музикални инструменти и изработени костюми на вокалната група;

 2008 г. – благодарение на проекта “ 90 г. училище 90 г. просвещение” по модул “Ритуализация на училищния живот” на стойност 2000 лв. бе възможно да реализираме дейностите във връзка с юбилея. Изработени са четнически костюми, мажоретни костюми, платно на кораба Радецки и портрет на Христо Ботев”;

 2009 г. – учителите М. Иванова и Ст. Бебелекова се включиха със свой  проект по програмата  e- twining. Вече имат сертификат, поддържат връзки и обменят опит с учители от други държави. А групата ученици, включена в проекта, усилено се грижи за разкрасяване  двора на училището.

 2009 г. – началните учители Е. Ахмед и С. Бейти работиха по проекта «Училище на две скорости» компонент 1 « Без звънец» към оперативна програма « Развитие на човешките ресурси». По този проект бяха  включени ученици, които изостават от своите съученици и с тях се провеждаха допълнителни занятия;