Отчети по бюджет

БЮДЖЕТ 2022 г.

ОТЧЕТ ТРИМЕСЕЧИЕ 2022

ОТЧЕТ ТРИМЕСЕЧИЕ 2021

БЮДЖЕТ 2021

ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2020

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА УЧИЛИЩЕТО ЗА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО НА 2020 Г.

Информация за резултатите по бюджета на училището за първото полугодие на 2020 г.

Информация за резултатите по бюджета на училището за първото тримесечие на 2020 г.

Информация за изпълнение на бюджета на училището за 2019 г

Информация за резултатите по бюджета на училището за деветмесечието на 2019 г.

Отчет шестмесечие 2019 година

ОТЧЕТ ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 Г.

Информация 2018 г.

Информация за резултатите по бюджета за деветмесечието на 2018 година

Информация за изпълнението на бюджета към 31.12.2017

Информация за резултатите по бюджета за деветмесечието на 2017 г.

Бюджет за 2017 г.

Информация за изпълнение на бюджета към 31.12.16 г.

Отчет 30.06.2016 г.