Родителска среща

На 17.10.2016 г. ще се проведе родителска среща за избор на членове на Обществен съвет от родителите.