Родителска среща

На 01.10.2018 година, от 12:30 часа в ОУ „Христо Ботев“ ще се проведе родителска среща.